Corona Virus (update)

Stadskanaal, 18-03-2020
Betreft: Kerkdiensten komende weken.

Aan de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Mussel,

Beste broeders en zusters, vorige week heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten in kleine vorm te gaan houden. We hadden toen het idee om met een aantal groeigroepen in de dienst te zitten zodat we onder de toen geldende 100 personen zaten.

In de afgelopen dagen is weer van alles de bühne gepasseerd, de minister-president heeft tot ons allemaal gesproken en de horeca en onder andere scholen hebben de deuren gesloten. Wanneer je naar de winkel gaat krijg je te maken met heel veel voorzorgsmaatregelen.

De kerkenraad heeft gisteren weer overleg gehad en we zijn tot de conclusie gekomen dat het ons niet verantwoord lijkt om de komende weken (tot aan 6 april) met elkaar zondags naar de kerk te gaan, zelfs niet met weinig personen. Wij gaan dat dus ook niet doen.

Wij wachten af wat de komende weken gaat gebeuren en zullen daarna als kerkenraad weer overleg voeren.

Wij als gemeente kunnen de komende zondagen op luisterkerk.nl of kerkomroep.nl diensten van de GKV en andere kerkelijke gemeente beluisteren. Wanneer u niet weet hoe dat gaat kunt u misschien iemand vragen die u hierbij eventueel helpt.

De bloemen die wekelijks bezorgd worden namens onze gemeente zullen in deze periode wel bezorgd worden.

Wij weten dat dit besluit niet ons aller wens is maar in deze situatie wel het beste.

Laten we goed op elkaar blijven letten als gemeente en groeigroepen en in ons gebed tot onze Here God komen om bij Hem onze zorgen neer te leggen en vragen of Hij bij de zieken en nabestaanden wil zijn die slachtoffer van het coronavirus zijn geworden. Laten we bidden tot God dat Hij verbetering in deze crisis wil schenken dat artsen en virologen een vaccin mogen ontwikkelen dat tot beheersing en genezing van het virus mag leiden.

Bij vragen kunt u altijd terecht bij uw wijkouderling of wijkdiaken.

Namens de kerkenraad,
Eerko Fissering