Kerkdiensten

De volgende diensten staan gepland :

01 maart
09.30 uur ds. P.K. Meijer, Hardenberg-Baalder
14.30 uur ds. A.J. van Zuijlekom, Stadskanaal
Collecte Kerk / Diaconie
In beide diensten Heilig Avondmaal

08 maart
09.30 uur Kandidaat T. Bekkema, Zwolle
14.30 uur ds. J. Zwart, Zwolle
Collecte Kerk / Zending en Hulpverlening

11 maart
19.30 uur ds. W.C. van Slooten, in CGK gebouw
Biddag
Collecte

15 maart
09.30 uur ds. C. van Dusseldorp, Schildwolde
14.30 uur ds. W.C. van Slooten, CGK Mussel
In de middagdienst dopen en belijdenis van zr. Sia Mannah Kabuta
Na de middagdienst is er koffiedrinken in Pro-Rege
Collecte Kerk / Praktijkcentrum

22 maart
09.30 uur br. W.A. Oosterhof, Kampen
14.30 uur br. W.A. Oosterhof, Kampen
Collecte Kerk / Sprank

29 maart
09.30 uur ds. J. Vos, Hoofddorp
14.30 uur ds. J. Vos, Hoofddorp
Collecte Kerk / MAF

05 april
09.30 uur br. F.J. Bakker, Kampen
14.30 uur ds. M. de Vries, Bedum
In de morgendienst Voorbereiding Heilig Avondmaal
Collecte Kerk / Merf

10 April
18.00 uur A.J. van Zuijlekom, Stadskanaal
Goedevrijdag
Heilig Avondmaal
Collecte Kerk / Diaconie