Vereningen/commissie’s

Jeugdverenigingen :
* “De Levensbron” groep 1, leiding I. Fennema-Veenhuizen, Mussel
Voor betaling contributie bankrekening IBAN NL14 RABO 0343 4061 87 t.n.v. Geref Kerk, inzake : verenigingen, P/A Musselweg 66, 9584 AG Mussel

Stichting “Redt een kind”
Contactpersoon : R.H. Schuurman-Marsman, Musselweg 130
Bankrekening :     IBAN NL14  RABO 343 4061 87  Geref. Kerk, inzake verenigingen p/a Musselweg 66, 9584 AG, Mussel
Klik hier  voor meer info

Creche
Elke zondagmorgen is er creche
Klik hier voor info

Vrouwenvereniging “De tijd is kort”
Leiding : bij toerbeurt
Postadres bijbelstudiebond : J.M. Roerig-Haddeman, Hazelaarstraat 6, Musselkanaal

Postadres : J.M. Roerig-Haddeman, Hazelaarstraat 6, Musselkanaal
Penningmeesteresse : Vacant
Kaarten : D. Meems-Veenstra, 3e Oomsberg 22a, Vledderveen
Vergadering als regel op woensdagavond, 1 keer per 3 weken
Bankrekening : IBAN NL14 RABO 343 4061 87 Geref. Kerk, inzake: verenigingen,  p/a Musselweg 66, 9584 AG Mussel
I.v.m. gezamenlijke rekening, graag per persoon, per vereniging betalen, o.v.v. van uw naam.

Aangepaste bijbelstudievereniging voor belijdende leden “Op weg naar ‘t Vaderhuis”
Leiding : A.L. Smit, Mussel
: C. Smit-Vos, Mussel
: E. Fissering, Onstwedde
: H.M. Fissering-Roelfsema

Vergadering 1 keer per maand om 19.30 uur op Zandtangerweg 14 te Mussel

Gemengde Jeugdvereniging “In Gods handen”
Leider : bij toerbeurt
Secretaris  : Jolien Mellema, Mussel-A-kanaal OZ 17, Mussel
Penningmeester : Jolien Mellema, Mussel-A-kanaal OZ 17, Mussel
Vergadering op zondag na de middagdienst, 1 keer in de 2 weken.

Kinderking
Tijdens de morgendienst is er 1x in de 2 weken kinderkring.
We werken met de methode :  Vertel het maar.
Er wordt geluisterd naar een Bijbelverhaal en daarna zingen, praten en/of knutselen we hierover.
Contactpersonen :
Carola Buist-van Heuvelen, Zantangerweg 18, Mussel
Miriam Stuut, Musselweg 55, Mussel

Geluid – beamer commissie
W.L.Meijering, Zandtangerweg 17 – tel.nr. 0599-85 06 66
G. Buist, Zandtangerweg 18
I.Klapwijk, Schoolstraat 112a, Vlagtwedde
W. Smith, Dorpstraat 56, Sellingen
E-mail beamer : beamteam@mussel.gkv.nl
E-mail geluid : wl.meijering@anrianda.nl


Commissie van Beheer en Onderhoud

Voorzitter, J. Fennema, Musselweg 59, Mussel
Secretaris, H. Mellema, Mussel-A-Kanaal O.Z. 17 Mussel
Penningmeester, C. Smith-Hiemstra, Sellingen
Lid : H. Smit, Lindenlaan 6, Mussel
Lid : M. Schoemaker, Musselweg 90, Mussel
Lid : R. Buist, Waterschapsweg 23,  Vledderveen

Commissie Ouderenwerk
Voorzitter : Be Meems, Musselweg 20, Mussel
Penningmeester/esse : Gini Smith, Musselweg 118, Mussel
Lid : Sita en Piet Koops, Frans halslaan 28, Musselkanaal
Lid : Hendrik Smith, Musselweg 118, Mussel
Lid : Elly Meems, Musselweg 20, Mussel

Website G.K.v.
Webmaster : W.L. Meijering, Zandtangerweg 17

College van organisten
Robert Klein, Beilen tel. : 06-38 96 78 22
Gert Schoemaker, Stadskanaal tel. : 0599-65 04 33
Heerko Koops, Frans Halslaan 28, Musselkanaal, tel. 0599-662119

Bestuurscommissie
Voorzitter : Regina Meems, Musselweg 151, Mussel
Secretaris : Gerben Stuut, Musselweg 55, Mussel
Penningmeester : Carla Smith-Hiemstra, Dorpstraat 56, Sellingen
Lid : Niesje Schoemaker-Mellema, Musselweg 90, Mussel
Lid : Jan Folkers, Breitnerlaan 1,  Musselkanaal
Lid : Erika Mellema, Mussel-A-Kanaal, OZ, Braamberg
Lid : Wilfred Schuurman, Musselweg 130, Mussel

E-mail : bc@mussel.gkv.nl

Contact persoon bloemengroet : Janny Fennema, Musselweg 59, Mussel
Contact persoon oppasdienst : Hennie Wind-Smith,  Musselweg 124, Mussel
Contact persoon Margreet : Bestuurscommissie
Contact persoon verjaardagszakjes : Dineke Meems-Veenstra, 3e Oomsberg 22a, Vledderveen

Coordinator Asielzoekerswerk + vervoer asielzoekers : Okko Dijkstra
Lid denktank Helping hands namens GKv : Okko Dijkstra
Lid werkgroep asielzoekers , samenkerk, namens GKv : Vacant


Vereniging “Dit Koningskind” afd. Stadskanaal

Voorzitter : G.T. Groenewold-Folkers, Veendam
Secretaresse : A. Meems-Buist, Vledderveen
Penningmeesteresse : T. Kloosterhuis, Winschoten
Contact adres : Vacant
: G. Dekker-Brandsema, Musselkanaal
Act.commissie : M.T. Meems-Veldhuis, Zuidbroek
: M. Leffers-Wever, Vledderveen

Voor betaling contributie bankrekening 34.34.06.187 t.n.v. Geref Kerk, inzake : verenigingen, Musselweg 23a  9584 AA Mussel