Liturgie komende zondag

Zondagmorgen  –  05 november 2021, 09.30 uur (voorb. H.A.)
Voorganger : ds. F. Rinkema
Organist : Gert Schoemaker

Oefenlied vooraf : Geen

Mededeling kerkenraad
Aansteken van de adventskaars
Votum, groet
DNP Ps. 126: 1
Tien Woorden van het Verbond
(Ook als voorbereiding op het HA)
DNP Ps. 126: 2
Gebed
Verkondiging: Micha 2, 12-13 – God belooft rechtvaardigheid
– Inleiding
– Lezen: Micha 2, 6 – 13
– Deel 1
– Lezen; Joh. 10, 7 – 16
– Deel 2
GK17 Gez. 188
Gebed
Ps. 72: 1
Zegen
Ps. 72: 10

Zegen en gezongen amen

 


Zondagmiddag – 05 November 2021, 14.30 uur
Voorganger :  ds. H. Zeilstra, Zuidbroek
Organist : Heerko Koops

Mededeling kerkenraad
Votum en zegengroet
Psalm 47, 1, 3
Gebed
Lucas 24,50-53
Joh.14,1-9
Kol.3,1-3
Psalm 21, 1, 4
Zondag 18 (tekst en geloofsbelijdenis)
GKB Gezang 139, 3 U, Vader, U zij lof
Preek
Liedboek 229, 1, 2, 5 De dag van onze vorst brak aan
Gebed
Collecte
GKB gezang 165 Machtig God, sterke Rots
Zegen en gezongen amen