Liturgie komende zondag

Zondagmorgen  –   07 maart 2021, 09.30 uur
Voorganger : ds. P.K. Meijer, Meppel
Organist : Gert Schoemaker

Oefenlied vooraf : Geen

Mededeling kerkenraad
Zingen: Opwekking 331: Breng dank aan de Eeuwige… [niet bedoeld als luisterlied, dus gewoon met orgelbegeleiding, als dat kan…]
Lezing van Gods wet
Zingen: GK06 Ps. 139: 1, “HEER, U doorgrondt mij van omhoog….”
Gebed
2 filmpjes voor de kinderen
Schriftlezing: Marcus 12: 13 en 28-40, en ook: Psalm 110
Zingen: LvK Gez. 228 geheel: ‘Ten hemel opgevaren is, halleluja…”(couplet 1, 1e regel)
Tekstlezing: Marcus 12: 35-37
Preek
Amenlied: GK06 Ps. 110: 1,2, “Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken…”
Dnkzegging en gebed
Slotzang: GK06 Ps. 118: 8,9, ‘De steen die door de tempelbouwers…”(couplet 8, 1e regel)
Zegen


Zondagmiddag – 07 maart 2021, 14.30 uur
Voorganger :  ds. H. Venema, Onnen
Organist
: Gert Schoemaker

Oefenlied vooraf : Geen

Mededeling kerkenraad
1 Votum & Groet
2 Lied Psalm 118:1, 9 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
https://www.youtube.com/watch?v=8YMCAaErggE
3 Gebed
4 Bijbellezing Johannes 15:1-17
5 Lied GK06 Gezang 89:1 en 4 Jezus, leven van mijn leven
https://www.youtube.com/watch?v=qnIjJ4WC3mc
6 Kindermoment = Inleiding preek
7 Kinderlied De ware wijnstok
https://www.youtube.com/watch?v=G6BWxI9LVtc
8 Preek Johannes 15:4a “Blijf aan Mij, zoals Ik aan jullie!”
9 Geloofsbelijdenis GK06 Gezang 179b Apostolische Geloofsbelijdenis (tekst op scherm)
https://www.youtube.com/watch?v=poBUOLfT6Po
10 Gebed Voorbeden:
– Lijdenstijd > zelfbezinning en overgave –
11 Collecte (Alleen aankondigen)
12 Lied GK06 Gezang 119 De kerk van alle tijden
https://www.youtube.com/watch?v=_UWQ8h0GWCU
13 Zegen